Sabtu, 21 April 2012


Islam adalah Jalan

            Terkadang dalam langkah hidup kita, kita masih saja selalu meragukan pilihan kita. Apakah ini benar jalanku? Apakah agama ini benar? Apakah Islam akan benar-benar menjaminku?
            Setan masih juga meniupkan keragu-raguan dalam hati kita. Mencoba mencari celah ketika kita lengah. Tapi wahai manusia, masih kurang yakinkah kita? Bahwa sudah jelas bukti-bukti yang telah Allah SWT berikan. Janji-jani yang telah Allah SWT berikan? Mengapa kita masih meragukannya? Bukankah sudah sampai pada telinga kita mengenai seorang utusan. Seorang Rasul yang sangat mulia.
            Sebagaimana dalam firman Allah dalam Qur’an surah Yusuf 108 :
Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik."
            Rasulullah mengajak kita dengan hujjah yang nyata. Lalu apa lagi yang kini menjadi keraguan? Betapa Allah SWT telah benar-benar menjamin kita dengan Islam. Melalui Islam lah kita dapat selamat dunia dan akhirat karena Islam lah yang menjangkau segala aspek kehidupan kita.
            Cinta kasih Allah Azza Wa Jalla telah dilimpahkan kepada manusia dalam wujud Islam. Sebagai agama kita, tuntunan kita, yang mengatur kita, dan menjamin kita. Tak ada keraguan sedikitpun. Karena Islam adalah jalan yang akan menjadi cahaya dan pelindung bagi setiap manusia. Jalan yang akan membawa kita kepada Allah. Jalan yang tak ada keraguan sedikitpun di dalamnya.

SURATUN ALMAIDAH
PSIK/2010
STAFF KEMUSLIMAHAN

Tidak ada komentar: